MŠ Dobrná

Mateřská škola leží v klidné části obce Dobrná. Je snadno dostupná autobusovou linkou DÚK č.436 i automobilem. Nabízí dětem moderní výuku s kvalitními pomůckami a pravidelnou logopedickou prevencí. Spoustu času mohou děti trávit na vybavené školní zahradě. To vše s výhodou malého jednotřídního kolektivu.

Naše mateřská škola je zapojena do těchto projektů:

Ve středu 23.6.2021 jsme v naší školce zrealizovali projektový den na téma Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ.  Děti pracovaly pod vedením zkušené lektorky. Měly za úkol vyrobit dřevěný vor. Při práci poznaly různý materiál potřebný na výrobu voru, seznámily se s pracovním nářadím a jak s ním bezpečně pracovat. Práce jim šla od ruky a celé dopoledne si báječně užily. 

IMG 20210623 WA0024198880645 166552512117326 4643967615669016066 n

IMG 20210623 WA0003IMG 20210623 WA0004

IMG 20210623 WA0010IMG 20210623 WA0014

IMG 20210623 WA0006IMG 20210623 WA0012

cepik 3 416x576 Projekt Cepík

Projekt Cepík je dlouhodobý program určený dětem předškolního věku. Projekt realizuje Centrum podpory zdraví, z.ú. od roku 2012. Jedná se o celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí. Téma zdravého životního stylu pojímáme komplexně, nezaměřujeme se tedy pouze na děti, ale snažíme se zapojit celé okolí dítěte.

Děti

Pro děti hrajeme 3 divadelní představení na téma jídlo, pití a pohyb. Divadelní představení jsou doplněna interaktivními pomůckami pro děti nebo pro školku (pexeso, omalovánky, maňásek, desková hra apod.).

Rodiče

Pro rodiče je připravena poradna pro výživu formou diskuze z oblasti výživy a informační materiály – “Cepíkoviny”.

Pedagogičtí pracovníci

Pro pedagogické pracovníky pořádáme seminář a předkládáme doporučení z oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Součástí semináře jsou doprovodné validované materiály z oblasti zdravé výživy.

Paní kuchařky

Pro paní kuchařky organizujeme praktické školení, kde se přímo vaří. Ze školení si odnášejí nové moderní receptury.

brigada listi 1Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

Mateřská škola Dobrná, příspěvková organizace, získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 186 040 Kč (85 %) z celkových způsobilých výdajů projektu, které jsou 218 871 Kč. Cílem projektu je vytvoření přírodní zahrady v areálu MŠ Dobrná a vybudování přírodní venkovní učebny. V rámci projektu dojde k instalaci 5 objektů, úpravě zahrady na ploše 1600 m2, terénním úpravám a budou realizovány 4 participační aktivity. Zapojení rodičů a dětí a aktivní veřejnosti do realizace projektu a následné udržitelnosti bude především v rámci přípravných prací a v rámci realizace – příprava pozemku, pomoc při vybudování broukoviště, úklid zahrady na podzim a v předjaří 2018, 2019. Následně v době udržitelnosti se počítá s využitím aktivity rodičů a široké veřejnosti.

Termín dokončení projektu je 30.11.2019. Po dokončení bude přírodní zahrada předána do trvalého užívání.

 

brigada listi 1Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

Dne 23.9.2018 proběhla v mateřské škole brigáda rodičů – odstranění starých nevyhovujících herních prvků. Tatínkové přijeli vybaveni nářadím a traktorem, aby odřezali a odvezli z pozemku kovovou konstrukci na houpačku a kladinu s nášlapnými plochami. Následně terén urovnali. Děkujeme panu Fričovi a panu Baštrnákovi za pomoc.

brigada listi 1Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

Dne 20.9.2019 proběhla v mateřské škole brigáda rodičů – výsadba dřevin a trvalek.Maminky nám přišly pomoci a společně s dětmi sázely a zalévaly nové kytičky. Děkujeme všem maminkám, které nám přišly pomoct.

brigada listi 1Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

V září 2019 jsme poprosili šikovné tatínky, zda by nám do naší přírodní zahrady nevyrobili broukoviště, tedy domeček pro broučky. Tatínek pan Zdeněk Cestr nelenil a vyrobil nám krásný broučí domeček z nerezu. Ten jsme s dětmi naplnili přírodním materiálem a dali jsme ho na zahradu, aby se v něm broučci mohli ještě před zimou zabydlet. Teď už se jen můžeme těšit, až se nám tam nějaký brouček ubytuje a my se na něj budeme moct chodit dívat a pozorovat ho v jeho přirozeném prostředí.

brigada listi 1Přírodní zahrada pro MŠ v Dobrné

Dne 30.10.2019 proběhla v mateřské škole brigáda rodičů – podzimní hrabání listí. Maminky nám přišly pomoci a společně s dětmi hrabaly a odvážely staré spadané listí. Dopoledne si všichni moc užili. Děti byly rády, že mají alespoň na chvilku maminky u sebe ve školce. Tímto děkujeme všem maminkám, které nám s úklidem zahrady přišly pomoci.