MŠ Dobrná

Mateřská škola leží v klidné části obce Dobrná. Je snadno dostupná autobusovou linkou DÚK č.436 i automobilem. Nabízí dětem moderní výuku s kvalitními pomůckami a pravidelnou logopedickou prevencí. Spoustu času mohou děti trávit na vybavené školní zahradě. To vše s výhodou malého jednotřídního kolektivu.

Do školky k nám přijela lektorka z Malé technické univerzity, která dětem představila, co se děje s odpadem. Nejprve se děti naučily odpad roztřídit do správných kontejnerů, zjistily, kam se odpad vyváží a jak to vypadá na skládce nebo v třídírně. Potom podle plánku postavily město, kde nechyběly tříděné i směsné kontejnery a popelářské vozy, které vyvezly odpad na skládku, kde se vyrábí elektrická energie pomocí plynů pohánějících turbínu. Díky vyrobené energii rozsvítily světlo v domečku 💡
Byla to spousta zábavy, i když to vypadá jako spousta učení.

Projekt byl hrazen z programu OP JAK

EUMŠMT Barevné CMYK