MŠ Dobrná

Mateřská škola leží v klidné části obce Dobrná. Je snadno dostupná autobusovou linkou DÚK č.436 i automobilem. Nabízí dětem moderní výuku s kvalitními pomůckami a pravidelnou logopedickou prevencí. Spoustu času mohou děti trávit na vybavené školní zahradě. To vše s výhodou malého jednotřídního kolektivu.

Školní rok 2023/2024 

Do Mateřské školy Dobrná přijímáme děti, které k datu nástupu do školky dovrší dvou let věku a mají místo trvalého pobytu v tomto školském obvodu (obec Dobrná). V případě nenaplnění kapacity spádovými dětmi přijmeme i ty, které mají trvalý pobyt mimo obec Dobrná.

Přednost před ostatními mají děti, které ve šk. roce 2023/2024 dovrší 6 let věku (povinný předškolní ročník).

 

Seznam přijatých dětí dle registračního čísla:

2/23 přijat/a

3/23 přijat/a

4/23 přijat/a

5/23 přijat/a

Polish 20230404 133411248Polish 20230404 134846112