MŠ Dobrná

Mateřská škola leží v klidné části obce Dobrná. Je snadno dostupná autobusovou linkou DÚK č.436 i automobilem. Nabízí dětem moderní výuku s kvalitními pomůckami a pravidelnou logopedickou prevencí. Spoustu času mohou děti trávit na vybavené školní zahradě. To vše s výhodou malého jednotřídního kolektivu.

Zápis pro školní rok 2024/2025

Proběhne ve dnech 6. a 7. května v Mateřské škole Dobrná, vždy od 9 do 12 hodin.

S sebou prosím přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Do MŠ Dobrná budou přijaty děti, které do 31.8.2024 dovrší tří let věku a jsou spádové pro obec Dobrná. V případě volné kapacity zápisu budou přijaty i děti, které mají trvalý pobyt mimo spádovou obec.

Přednostně se přijímají děti, které ve školním roce 2024/2025 dosáhnou 6 let (povinný předškolní ročník).

Pokud je vaše dítě mladší tří let (tedy nesplňuje kritérium věku pro přijetí do MŠ), a přesto byste ho rádi umístili k nám do školky, přijďte se také v zápisovém termínu podívat. Pokud se nenaplní kapacita tříletými dětmi, je možné, že budeme během června přijímat i tyto mladší děti. 

Polish 20230404 133411248Polish 20230404 134846112